REKLAMÁCIÓ

Az Avex Steel Products s.r.o. webáruház kiemelt hangsúlyt fektet a részletes reklamációs rendszerre.

Arra törekszünk, hogy amennyiben reklamációra kerül sor,  mindent az Ön megelégedésére és a  törvényi előírásoknak megfelelően kezeljünk.

A termékek visszaküldésé, reklamációk értékelése és az alternatív megoldásokról folytatott tárgyalások Ing. Jiří Gistr tulajdonos hatáskörébe tartoznak, hacsak nem bíz meg mást az alkalmazottaiból.

 

Új termék reklamációja

A reklamáció arra a termékre vonatkozik, amelyeket a webáruháztól vásárolt. A termék jótállási ideje attól a naptól kezdődik, amikor az árut a vevő kézhez vette. Az eladó garanciát vállal a szállítás minőségére és teljességére. Garancia a vásárlástól számított 24 hónapig él.

A vevőnek joga van a termék hibáját a jótállási időn belül az eladónak jelezni, aki köteles ingyen, időben és megfelelő módon kezelni. A reklamációt, beleértve a hibák kiküszöbölését, indokolatlan késedelem nélkül, a törvényben meghatározott határidőn belül, azaz legkésőbb a szállítás kézhezvételétől számított 30 napon belül kell rendezni. Kivéve, ha az eladó és a vevő kölcsönösen írásban hosszabb időtartamról állapodnak meg.

Az vevő árucserét vagy visszafizetést kérhet abban az esetben, ha a hiba kijavítható.

Reklamáció esetén a reklamált termékkel együtt kell benyújtani a vásárlást igazoló bizonylatot is.

A vevő köteles ellenőrizni a szállítótól átvett termék csomagolását és állapotát. Bármilyen eltérés vagy sérülés esetén haladéktalanul kapcsolatba kell lépni a szállítóval és az eladó ügyfélszolgálatával. A reklamációt a helyszínen kell rögzíteni a szállítólevélben vagy a jegyzőkönyvben. Komoly kár esetén a vevő nem veszi át a küldeményt a szállítótól, és erről telefonon vagy e-mailen tájékoztatja: monika.formankova@avexproducts.com (tel. +420 777 366 147).

Amennyiben a vevő a küldeményt hibátlan állapotban veszi át és semmilyen problémát nem tüntet fel, akkor a későbbi időpontban reklamációt nem fogadunk el. Úgy vesszük, hogy a küldemény sértetlen állapotban érkezett meg. Sérülés azután következett.

A sérülésektől eltérő probléma esetén a Reklamációs Ügyfélszolgálat az összes reklamációt a szokásos jogi keretek között kezeli.